Sara Maars
MED5672504F3A4B4161BACF65691393357D.jpg

Design

Web / UI Design

Röhsska muséet

webbskiss röhhska.jpg

Förpackningsdesign

Rybrinks / Topz

nagellacksbort_pump_dipin_svan_040286_040287gammal_3.jpg

WEB /UI DESIGN

Clothing brand concept

webbskiss fashion case 2.jpg
 

PRINT DESIGN / typografi

Type Study

MED5672504F3A4B4161BACF65691393357D.jpg
Poster Mockup 2,2.jpg
 

Type Study är mitt examensarbete i reklam och marknadsföring på Yrgo i Göteborg.
Det är en serie typografiska posters tillägnade ikoniska typsnitt och deras skapare.
Varje poster avbildar en inspirerande font, dess historia och konstnären bakom.

Type Study omnämns i Cap&Design No 3 2017 och tillägnades en artikel på capdesign.se den 1 juni.

Läs artikeln på Cap&Design

 
CAPDESIGN.jpg
MEDCFE10BC63BC74283831F6DA5E653A5C7.jpg

WEB/Ui DESIGN

Shoe store concept